وەرە بۆلام

وەرە بۆلام

وەرە بۆ لام[1] وەرە بۆ لام، بە بێ بەڵێن، بە بێ پلان، بێ تووڕەبوون، بە بێ گریان. تۆش وەکو من هەزار دیش زنجیر کراوی، سەدان جار زویر کراوی. لە ناخا نوقمی گریانی، بە...